Nyheter fra andre flyklubber
Nyhetsmatinger
Vis antall 
1 Nedre Romerike Flyklubb 5
2 Oslo Flyveklubb 5
3 Tromsø Flyklubb 5
4 Bodø Flyklubb 5
5 Bardufoss Flyklubb 5
6 Hallingdal Flyklubb 5
7 Land Flyklubb 5
8 Rygge Flyklubb 5
9 Sandefjord Motorflyklubb 5
 
METAR
2021/04/14 23:20 ENCN 142320Z AUTO 05003KT 9999 OVC080/// 02/M03 Q1032
TAF
2021/04/14 15:38 TAF ENCN 141400Z 1415/1419 20008KT 9999 FEW040 SCT060= TAF ENHD 141400Z 1415/1420 34012KT 9999 FEW020TCU SCT050
LN-KFK
Operativ VFR-natt
VFR dag
05:34 - 21:23
Brannvakt
Inaktiv
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner